หนังสือ “ปฏิวัติกัญชาสยาม 2562”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป
การเปลี่ยนแปลงกฏหมายยาเสพติดและการนำกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคได้ใน พ.ศ. 2562 ยังไม่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ ปฏิวัติกัญชาสยาม 2562
แต่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือมุมมองของคนไทยที่มีต่อกัญชาจากเดิมที่มองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดที่มีโทษต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง มาเป็นการมองกญชาเป็นยารักษาโรคที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง

สารบัญ
1. รู้จักกัญชา
2. ประวัติศาสตร์กัญชาไทย
3. กัญชาในคำบอกเล่าของชาวบ้าน
4. กัญชากับกฎหมายไทย
5. “ปลดล็อก”กัญชานานาชาติ
6. Save Decha : การกลับมาของกัญชาในสังคมไทย