หนังสือ “กัญชาหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

#กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน
#ผู้เขียน พินิจ จันทร และคณะ
พืชเศรษฐกิจตัวใหม่อนาคตไกล ปลูกในพื้นที่เท่ากัน กัญชงจะมีรายได้มากกว่าการปลูกข้าวโพด 3-4 เท่า
ที่สำคัญที่สุด การสลัดน้ำมันกัญชงจะได้สาร CBD ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในสมองของมนุษย์

#เนื้อหาโดยสังเขป
“กัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่อนาคตสดใส ที่จะเข้ามาแทนเส้นใยเคมี หรือใยสังเคราะห์ทั้งหมด
เส้นใยกัญชงมีประโยชน์มากมาย อาทิ ใช้ฟั่นเชือก ใช้ทําเสื้อกันกระสุน ทํากระเป๋าหรือรองเท้า
เฟอร์นิเจอร์ ซีเมนต์ วัสดุบอร์ด อุตสาหกรรมหนัก ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ข้อต่อจักรยาน
วัสดุทดแทนไม้เนื้อแข็ง ฉนวนกันความร้อน วัสดุกันความชื้น แม่พิมพ์ และพรม เป็นต้น

ที่สําคัญที่สุดคือ ในเมล็ดของกัญชงมีสารเคมีตัวหนึ่งเรียกว่า “CBD (Cannabidiol)”
ซึ่งสารตัวนี้สามารถสกัดได้จากน้ำมันเมล็ดกัญชง มีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก
ใช้รักษาอาการผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย โรคพากินสัน โรคสมองเสื่อม อาการนอนไม่หลับ
หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง ซึ่งสาร CBD เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็งได้อีกด้วย
ซึ่งในปัจจุบันมีการสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงในรูปแบบของ CBD Oil ออกจําหน่ายกันอย่างแพร่หลายแล้ว
หากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง ประเทศไทยจะสามารถนําสารสกัด CBD
มาเป็นส่วนผสมของอาหารทุกชนิดที่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว ออกจําหน่ายไปทั่วโลก
สร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลแน่นอน

#สารบัญ
– กัญชงไม่ใช่กัญชา
– ปลดล็อกกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่
– การเพาะปลูกกัญชง
– ประโยชน์ของกัญชงหรือเฮมพ์
– กระบวนการผลิตเส้นใยกัญชง
– การผลิตกัญชงหรือเฮมพ์โลก

#ข้อมูลเพิ่มเติม
– ปัจจุบันอนุญาตให้ปลูกได้ใน 6 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ อําเภอแม่วาง อําเภอ แม่ริม
อําเภอสะเมิง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, อําเภอเทิง อําเภอเวียงป่าเป้า อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย, อําเภอนาหมื่น อําเภอสันติสุข อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน, อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก, อําเภอหล่มเก่า อําเภอเขาค้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในอนาคตหากได้รับความนิยมมากขึ้น
คงจะสามารถขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วประเทศต่อไปได้