หนังสือ “แนวทางการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “แนวทางการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง เคมี-อินทรีย์-ชีวภาพร่วมกัน สานฝันสู่เกษตรยั่งยืน” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มได้มุ่งตรงไปที่พื้นฐานทางด้านความรู้เรื่องปุ๋ยเเละการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ถูกพืช รวมทั้งคำแนะนำการใช้ปุ๋ยในเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรไทยนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมืออาชีพ พิเศษแถมหนังสือ “ปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว่าไหม” ที่จะมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อดีและด้อยของการปลูกพืชอินทรีย์ การปลูกพืชปลอดสารพิษ และการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้การเกษตรของประเทศพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในที่สุด

#สารบัญหนังสือ
– รู้จักดิน…ก่อนเลือกใช้ปุ๋ย
– รู้จักพืช…ก่อนเลือกใช้ปุ๋ย
– หลักการใช้ปุ๋ยเคมี
– หลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
– หลักการใช้ปุ๋ยชีวภาพเเละผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ
– การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีควรจะทำอย่างไร
– ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปุ๋ย ความจริง การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
– คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชเศรษฐกิจ
– ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผู้เชี่ยวชาญจากรมพัฒนาที่ดิน เเนะวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างชาญฉลาด
– คุณเจตน์ มีญาณเยี่ยม เจ้าของสวนกล้วยไม้ไทยส่งออกร้อยล้าน มาตราฐานระดับสากลแนะการใช้ปุ๋ยไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
ฯลฯ