หนังสือ “สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช รักษาโรคพืช โรคสัตว์ และสิ่งแวดล้อม”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช รักษาโรคพืช โรคสัตว์และสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้ จะทำประโยชน์ให้กับเกษตรกรรมถึงบุคคลที่อยากศึกษา เเละนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สูตรสมุนไพรไล่เเมลง สูตรสมุนไพรรักษา/ป้องกันโรคพืช สูตรสมุนไพรบำบัดสิ่งเเวดล้อม เเละรวมสูตรเด็ดเคล็ดลับจากปรมาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สามารถปราบเเมลง โรคพืช โรคสัตว์ อย่างได้ผล ซึ่งในเนื้อหาในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี

#สารบัญหนังสือ
– ชนิดสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสารป้องกันและกำจัดทางการเกษตร
– สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดโรคพืช
– สุตรสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
– สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดโรคในสัตว์
– น้ำหมักสมุนไพร 7 รส ประโยชน์ต่อภาคการเกษตร
– การผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในการเกษตร
– พืชสมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมีได้จริงหรือ
– มารู้จักกับพืชสมุนไพร 13 ชนิด ที่ประกาศว่าอันตราย

บทสัมภาษณ์
– ดร.ชมชวน บุญระหงส์ แนะต้องเข้าใจโรคแมลงก่อนการตัดสินใจใช้สมุนไพรไล่แมลง
– การใช้สมุนไพรเพื่อเป็นสารควบคุมศัตรูพืช โรคพืช โรคสัตว์ ของวันเพ็ญ สนสอย
– วิรัตน์ จีนลักษณ์ เผยสูตรเด็ดยากำจัดศัตรูพืชรักษาสิ่งแวดล้อม สมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช สูตร พด. 7
ฯลฯ