หนังสือ “การวิจัยกัญชาทางการแพทย์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

#สารบัญหนังสือ
– ไพโตแคนนาบินอยด์ (Phytocannabinoid of cannabis)
โดย อ.รุจิกาญจน์ ศิริวัลย์ และ ธนกา ขันอาสา
– การปลูกกัญชาทางการแพทย์และเทคโนโลยีโรงงานปลูกพืช โดย ดร.ณธกร ทัศนัส
– สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย โดย ดร.สุนทรี จีนธรรม
– กัญชาเพื่อการแพทย์ โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
– Neuropathic pain and cannabis by MD.Chanin Leewanun
– cannabis and epilepsy by MD.Chanin Leewanun
– Societal Impacts of Marijuana Policy : Lessons Learned from Legalization Efforts
in the United States by Dr.Benjamin Shultz
– การวิจัยชุดกัญชาการแพทย์ โดยแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
– โครงการศึกษานำร่องผลทางคลินิกของสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
(A clinical study of Cannabinoid in the treatment of advanced lung cancer patients)
โดย นพ.อิสระ เจียวิริยะบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์
– บทนำเสนอทางวิชาการ (technical slide presentations)
– พฤกษศาสตร์พืชกัญชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย รศ.ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, ดร.ธัญวนิช ธัญสิริวรรธ์ และ ดร.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์
– การใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงในทางการแพทย์และอาหาร โดย นพ.สมยศ กิตติมั่นคง
– ภาคผนวก รายงานการสรุปผลการประชุมวิชาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชง
– ภาคผนวก 1 ประวัติวิทยากร