หนังสือ “สุริยันกัญชา อัมฤตย์โอสถแห่งความหวัง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

Suriyan Ganja
สุริยันกัญชา
ผู้เขียนหนังสือ : ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
อัมฤตย์โอสถ แห่งความหวัง
แสงสว่างของกัญชาเริ่มกลับขึ้นมาสู่โลกตะวันออก ที่จะทำให้เกิดการรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาติให้กลับมา
ได้อีกครั้ง เปรียบเสมือนการเข้าสู่ยุคใหม่ของกัญชาที่เรียกว่า “สุริยัน กัญชา”
เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูล การเผยแพร่งานวิจัยในหลายมิติ อีกทั้งยังได้ทำการรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พร้อมรักษาการเขียนตัวอักษรสะกดแบบโบราณ เพื่อเป็นการยืนยันว่าภูมิปัญญาของชาติไทยในการใช้กัญชามีมาอย่างยาวนาน