หนังสือ “กัญชาสุดยอดยาวิเศษ ศาสตร์แห่งการรักษาโรคยุคใหม่”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID : @Slowlife
เติม @ ด้วยนะครับ

เพิ่มเพื่อน

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด : กัญชาสุดยอดยาวิเศษ ศาสตร์แห่งการรักษาโรคยุคใหม่
กัญชาสุดยอดยาวิเศษ ศาสตร์แห่งการรักษาโรคยุคใหม่

ปัจจุบันมีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา รู้จักกัญชาในแง่มุมต่างๆ เปิดโลกทัศน์ “กัญชา” ให้เกิดการรับรู้มากขึ้น การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของกัญชา

หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอแง่มุมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

สารบัญ : กัญชาสุดยอดยาวิเศษ ศาสตร์แห่งการรักษาโรคยุคใหม่
บทที่ 1 รู้จักกัญชา
บทที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากยาเสพติด สู่ยารักษาโรค
บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา